Public funding

FONDOS


Axudas do IGAPE para a contratación xestores de internacionalización: (IG166)

Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa DIVERSA TECHNOLOGIES S.L. en axuda concedida polo Igape para a contratación dun xestor, ao abeiro da convocatoria de axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización para os anos 2023, 2024 e 2025.
Estas axudas teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral ao mesmo tempo que se apoia as pemes galegas no seu proceso de internacionalización. O resultado que se pretende é que os profesionais sigan contratados tras a súa participación no programa, na mesma empresa ou noutras, grazas a experiencia práctica recibida.
Proxecto: Plan de internacionalización para Alemaña, Suíza, Francia, e Corea do Sul. O xestor ten o cometido de executar o plan de internacionalización definido por DIVERSA. Agárdase do seu labor, establecer e consolidar relacións nos territorios seleccionados, con clústeres e asociacións de interese. Entre os resultados agardados están os de identificar distribuidores e clientes ao tempo que temos como obxectivo participar en ferias e eventos relevantes nestas áreas xeográficas.

FONDOS


Axudas do IGAPE para novos emprendedores

Proxecto cofinanciado polo IGAPE, a Xunta de Galicia, e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do programa operativo 2014-2020.

Un proyecto dirigido hacia el diseño de nuevos vehículos seguros, fáciles de producir y versátiles, de forma que puedan ser adaptados a diferentes tipos de moléculas terapéuticas (tanto biomoléculas como fármacos) para facilitar su liberación, principalmente cuando su diana se encuentra a nivel intracelular y son incapaces de acceder a la misma. El objetivo principal de DIVERSA es favorecer la traslación a la clínica de nuevas moléculas terapéuticas de alto potencial y con alto valor añadido en base a una tecnología patentada basada en emulsiones. Este objetivo se aborda a través de la generación de un modelo de negocio que impacta en toda la cadena de valor a través de 1) venta de reactivos para una primera validación en un ámbito más experimental, 2) oferta de servicios de formulación dirigidos a compañías con interés en comercializar sus moléculas, y 3) desarrollo propio de nuevas terapias para satisfacer necesidades médicas no resueltas. Como resultados del proyecto, en la actualidad comercializamos reactivos para diferentes tipos de moléculas terapéuticas, estamos trabajando en varios proyectos para terceros, y explorando el uso de la tecnología en tres áreas terapéuticas de interés, oncología, enfermedades raras, y enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

FONDOS


Ayudas ICEX para el desarrollo internacional de la empresa

Operación cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa ICEX NEXT.

FONDOS


Axudas da GAIN para contratación de Talento Senior

Operación cofinanciada pola Xunta de Galicia no marco do Programa Talento Senior 2022.

FONDOS


Axudas da GAIN para promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e una investigación de calidade

Operación financiada pola Xunta de Galicia no marco do Programa InnovaPeme 2022.

FONDOS


Esta empresa se ha beneficiado de una ayuda de Re-acciona

Operación cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexinal (FEDER) dentro do programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

FONDOS

DIVERSA foi beneficiaria das Axudas do Programa Foexga para a participación nos Swiss Biotech Days 2024

Acción cofinanciada pola Unión Europea e o IGAPE, en colaboración coa Cámara de Comercio de Santiago de Compostela.